Giải Bài 37 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên:

36; 64; 169; 225; 361; 10 000.

b)    Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên:

8; 27; 125; 216; 343 ; 8 000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Tìm số tự nhiên a mà a.a bằng số đã cho

b)    Tìm số tự nhiên b mà b.b.b bằng số đã cho

Lời giải chi tiết

a)     36 =62 ; 64 =82 ; \(169 = 13^2\); 225 =152 ; 361 =192 ; 10 000 =1002 ;

b)    8 = 23 ; 27 = 33 ; \(125 = 5^3\); 216 = 63 ; 343 = 73 ; 8 000 = 203


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu