Giải Bài 38 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho các số 16; 20; 25; 60; 81; 90; 625; 1000; 1 331. Trong các số đó, số nào viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1?( Chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các số dưới dạng tích của các số tự nhiên

Lời giải chi tiết

Ta có:16 = 42 ; 25 = 52 ; 81 = 92 ; 1 000 = 103 ; 1 331 = 113 ;

Các số viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là 16; 25; 81; 625; 1 000; 1 331


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu