Bài 3.34 trang 130 SBT hình học 12


Đề bài

Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song: \(d:\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 5 + t}\\{y = at}\\{z = 2 - t}\end{array}} \right.\) và \(d':\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 1 + 2t'}\\{y = a + 4t'}\\{z = 2 - 2t'}\end{array}} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng điều kiện cần, hai đường thẳng song song thì \(\overrightarrow {{u_d}} //\overrightarrow {{u_{d'}}} \) tìm \(a\).

- Thay \(a\) và kiểm tra lại điều kiện \(d//d'\).

Lời giải chi tiết

Ta có \(\overrightarrow {{u_d}}  = (1;a; - 1)\) và \(\overrightarrow {{u_{d'}}}  = (2;4; - 2)\)

\(d//d' \Rightarrow \dfrac{1}{2} = \dfrac{a}{4} = \dfrac{{ - 1}}{{ - 2}}\)\( \Rightarrow a = 2\)

Khi đó \(M{'_0}(1;2;2)\) thuộc d’ và M’0 không thuộc d.

Vậy \(d//d'\) nếu \(a = 2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.