Bài 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10


Giải bài 32.17 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Dẫn từ từ 28 gam hỗn hợp X gồm CO2, SO2, qua 500 ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,7M ; (Ba(OH)2) 0,4M) được m gam kết tủa.

Đề bài

Dẫn từ từ 28 gam hỗn hợp X gồm (\(CO_2, SO_2\)), (\(d_{X/O_2}\) = 1,75) qua 500 ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,7M ; \(Ba(OH)_2\) 0,4M) được m gam kết tủa. Xác định m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ký hiệu: \(CO_2\) và \(SO_2\) là \(YO_2\)

Xét tỉ lệ: \(1 < \dfrac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{Y{O_2}}}}} = 1,5 < 2 \Rightarrow \) phản ứng tạo ra 2 muối 

Ta có sơ đồ chuyển hóa :  

\(\begin{array}{l}
Y{{\rm{O}}_2} + O{H^ - } \to HY{\rm{O}}_3^ - + Y{\rm{O}}_3^ - \,\,\,\,\,(1)\\
Y{\rm{O}}_3^{2 - } + B{a^{2 + }} \to BaY{{\rm{O}}_3}\downarrow 
\end{array}\,\,\,\,\,(2) \)

Tính theo PT thu được giá trị m 

Lời giải chi tiết

Ký hiệu: \(CO_2\) và \(SO_2\) là \(YO_2\) 

\({n_{Y{{\rm{O}}_2}}} = 0,5\,mol;\sum {{n_{OH}}}  = 0,75\,mol;\,\,{n_{B{a^{2 + }}}} = 0,2\,mol\)

Ta có: \(1 < \dfrac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{Y{O_2}}}}} = 1,5 < 2 \Rightarrow \) phản ứng tạo ra 2 muối  

\(\left\{ \begin{array}{l}
HY{\rm{O}}_3^ - :\,x\,mol\\
Y{\rm{O}}_3^{2 - }:y\,mol
\end{array} \right.\)

Ta có sơ đồ chuyển hóa :  

\(\begin{array}{l}
Y{{\rm{O}}_2} + O{H^ - } \to HY{\rm{O}}_3^ - + Y{\rm{O}}_3^ - \,\,\,\,\,(1)\\
Y{\rm{O}}_3^{2 - } + B{a^{2 + }} \to BaY{{\rm{O}}_3}\downarrow 
\end{array}\,\,\,\,\,(2) \)

Dựa vào mol \(YO_2\) và \(OH^-\) :

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài