Bài 32.15 trang 72 SBT Hóa học 10


Đề bài

Trong phản ứng hoá học, các chất : \(S, H_2S, SO_2, H_2SO_3 \)có thể đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ? Hãy viết PTHH của phản ứng để minh hoạ cho mỗi trường hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về hidro sunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit. Tại đây 

Lời giải chi tiết

Các chất có thể đóng vai trò chất oxi hoá là \(S, SO_2, H_2SO_3\). Thí dụ :

a)      \(S + 2Na → Na_2S\)

b)      \(SO_2 + 2H_2S → 3S + 2H_2O\)

c)    \({H_2}S{O_3} + 2{H_2}S\xrightarrow{{{t^o}}}S + 3{H_2}O\)

Các chất có thể đóng vai trò chất khử là \(S, H_2S, SO_2, H_2SO_3\). Thí dụ :

a)      \(S + O_2 → SO_2\)

b)      \(H_2S + Cl_2→ S + 2HCl\)

c)      \(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → H_2SO_4 + 2HBr\)

d)     \(5H_2SO_3 + 2KMnO_4 → 2H_2SO_4 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 32.16 trang 72 SBT Hóa học 10

  Giải bài 32.16 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Cho m gam hỗn hợp hai muối (Na2CO3) và (NaHSO3) có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch (H2SO4) loãng, dư.

 • Bài 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10

  Giải bài 32.17 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Dẫn từ từ 28 gam hỗn hợp X gồm CO2, SO2, qua 500 ml dung dịch hỗn hợp (NaOH 0,7M ; (Ba(OH)2) 0,4M) được m gam kết tủa.

 • Bài 32.18 trang 72 SBT Hóa học 10

  Giải bài 32.18 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Hấp thụ hết 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa 2 muối.

 • Bài 32.19 trang 72 SBT Hóa học 10

  Giải bài 32.19 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. Hấp thu hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí (CO2) và (SO2) vào 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/l,

 • Bài 32.14 trang 72 SBT Hóa học 10

  Giải bài 32.14 trang 72 sách bài tập Hóa học 10. a) Viết PTHH của các phản ứng của H2S với O2, SO2 nước clo. Trong các phản ứng đó, H2S thể hiện tính khử hay tính oxi hoá, vì sao ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.