Bài 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10


Giải bài 32.10 trang 71 sách bài tập Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng, hoàn thành chuỗi biến hoá sau :

Đề bài

Viết phương trình hoá học của các phản ứng, hoàn thành chuỗi biến hoá sau :

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về hidro sunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit. Tại đây 

Lời giải chi tiết

(1) \(4F{\text{eS + 7}}{{\text{O}}_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2F{{\text{e}}_2}{O_3} + 4{\text{S}}{O_2}\)

(2) \(S{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

(3) \(3N{a_2}S{O_3} + 2KMn{O_4} + {H_2}O \to 3N{a_2}S{O_4} + 2Mn{O_2} + 2K{\text{O}}H\)

(hay \(N{a_2}S{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + S{O_2} + {H_2}O)\)

(hay nhiệt phân \(4N{a_2}S{O_3}\xrightarrow{{{{600}^0}C}}3N{a_2}S{O_4} + NaS\))

(4) \(N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} + 2NaCl\)

(5) \(2NaCl\xrightarrow{{đpnc}}2Na + C{l_2}\)

(6) \(C{l_2} + S{O_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HCl\)

(7) \(2F{\text{e}} + 6{H_2}S{O_{4\,\,(đặc)}}\xrightarrow{{{t^0}}}F{{\text{e}}_2}{(S{O_4})_3} + 3{\text{S}}{O_2} + 6{H_2}O\)

(8) \(S{O_2} + {H_2}O \rightleftarrows {H_2}S{O_3}\)

(9) \({H_2}S{O_3} + 2{H_2}S\xrightarrow{{{t^0}}}3{\text{S}} + 3{H_2}O\)

(10) \(F{\text{e}} + S\xrightarrow{{{t^0}}}F{\text{eS}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài