Bài 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10


Giải bài 25.4 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hóa, tự khử?

Đề bài

Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hóa, tự khử?

A. \(2{F_2} + 2{H_2}O \to 4HF + {O_2}\)

B. \(C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO\)

C. \(C{l_2} + 2KBr \to 2KCl + B{r_2}\)

D. \(3C{l_2} + 2Al \to 2AlC{l_3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phản ứng tự oxi hóa, tự khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một nguyên tố.

Lời giải chi tiết

A. \(2\mathop {{F_2}}\limits^0  + 2{H_2}\mathop O\limits^{ - 2}  \to 4H\mathop F\limits^{ - 1}  + \mathop {{O_2}}\limits^0 \)

B. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + {H_2}O \to H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + H\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O\)

C. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2K\mathop {Br}\limits^{ - 1}  \to 2K\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + \mathop {B{r_2}}\limits^0 \)

D. \(3\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2\mathop {Al}\limits^0  \to 2\mathop {Al}\limits^{ + 3} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} \)

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Flo - brom - iot

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài