Bài 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10


Đề bài

Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hóa, tự khử?

A. \(2{F_2} + 2{H_2}O \to 4HF + {O_2}\)

B. \(C{l_2} + {H_2}O \to HCl + HClO\)

C. \(C{l_2} + 2KBr \to 2KCl + B{r_2}\)

D. \(3C{l_2} + 2Al \to 2AlC{l_3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phản ứng tự oxi hóa, tự khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một nguyên tố.

Lời giải chi tiết

A. \(2\mathop {{F_2}}\limits^0  + 2{H_2}\mathop O\limits^{ - 2}  \to 4H\mathop F\limits^{ - 1}  + \mathop {{O_2}}\limits^0 \)

B. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + {H_2}O \to H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + H\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O\)

C. \(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2K\mathop {Br}\limits^{ - 1}  \to 2K\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + \mathop {B{r_2}}\limits^0 \)

D. \(3\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2\mathop {Al}\limits^0  \to 2\mathop {Al}\limits^{ + 3} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} \)

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bài 24.5 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.5 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Flo không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?

 • Bài 25.6 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.6 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

 • Bài 25.7 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.7 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Tỉ khối của khí clo so với flo là giá trị nào sau đây?

 • Bài 25.8 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.8 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Trình bày phương pháp sản xuất flo, brom, iot trong công nghiệp.

 • Bài 25.9 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.9 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.