Bài 25.10 trang 59 SBT Hóa học 10


Đề bài

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: \(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\text{dd}}}}}} \times 100\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{V.D}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{n_{C{l_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\left( {mol} \right)\\
C{l_2} + 2KBr \to 2KCl + B{r_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,\,\,(1)\,:\,\,\,\,\,\,{n_{KBr}} = 2.{n_{C{l_2}}} = 2.0,2 = 0,4\left( {mol} \right)\\
{m_{KBr}} = 119.0,4 = 47,6\left( g \right)\\
{m_{ddKBr}} = 88,81.1,34 = 119\left( g \right)\\
C\% = \dfrac{{47,6}}{{119}}.100\% = 40\% 
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.