Bài 25.11 trang 59 SBT Hóa học 10


Đề bài

Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 200 ml dung dịch đó tác dụng hết với khí \(Cl_2\) thì giải phóng 76,2 gam \(I_2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\begin{array}{l}
{n_{{I_2}}} = \dfrac{{76,2}}{{254}} = 0,3\left( {mol} \right)\\
C{l_2} + 2KI \to 2KCl + {I_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,\,(1)\,\,\,:\,\,\,\,\,{n_{KI}} = 2.{n_{{I_2}}} = 2.0,3 = 0,6\left( {mol} \right)\\
{C_M} = \dfrac{{n}}{{V}}
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{n_{{I_2}}} = \dfrac{{76,2}}{{254}} = 0,3\left( {mol} \right)\\
C{l_2} + 2KI \to 2KCl + {I_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,\,(1)\,\,\,:\,\,\,\,\,{n_{KI}} = 2.{n_{{I_2}}} = 2.0,3 = 0,6\left( {mol} \right)\\
{C_M} = \dfrac{{0,6}}{{0,2}} = 3\left( {mol/l} \right)
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 25.12 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.12 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Hãy tìm cách khử độc, bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau đây:

 • Bài 25.13 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.13 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Cho khí clo đi qua dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng.

 • Bài 25.14 trang 60 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.14 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh.

 • Bài 25.15 trang 60 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.15 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dung dịch) mạnh hơn HCl.

 • Bài 25.16 trang 60 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.16 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Muối MgCl2 bị lẫn một ít muối MgBr2. Tìm cách loại bỏ tạp chất để được muối MgCl2 tinh khiết.

 • Bài 25.10 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.10 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

 • Bài 25.9 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.9 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc).

 • Bài 25.8 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.8 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Trình bày phương pháp sản xuất flo, brom, iot trong công nghiệp.

 • Bài 25.7 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.7 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Tỉ khối của khí clo so với flo là giá trị nào sau đây?

 • Bài 25.6 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.6 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

 • Bài 24.5 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.5 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Flo không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?

 • Bài 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.4 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hóa, tự khử?

 • Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 58 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự: F, O, N, Cl. Phân tử có liên kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây?

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.