Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 58 SBT Hóa học 10


Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 58 sách bài tập Hóa học 10. Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự: F, O, N, Cl. Phân tử có liên kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 25.1.

Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự : F, O, N, Cl. Phân tử có liên kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây ?

A. \(F_2O\).                      B.\( Cl_2\)                  

C. ClF                          D. \(NCl_3\)

Phương pháp giải:

Hiệu độ âm điện càng cao thì phân tử càng phân cực

Lời giải chi tiết:

F, O, N, Cl có tính phi kim giảm dần => độ âm điện giảm dần

=> ClF có hiệu độ âm điện lớn nhất

=> Chọn C

Câu 25.2.

Chất chỉ có tính oxi hoá là

 A.\(F_2\)             B.\(Cl_2\)                   

C.\(Br_2\)            D. cả ba chất \(F_2\),.\(Cl_2\),\(Br_2\)

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về flo - brom - iot. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Flo là phi kim mạnh nhất và chỉ có tính oxi hóa

=> Chọn A

Câu 25.3.

Có 4 chất bột màu trắng : bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao (\(CaSO_4.2H_2O\)) và bột đá vôi (\(CaCO_3\))

Chỉ dùng một chất nào trong các chất cho dưới đây là có thể nhận biết ngay được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl.                

B. Dung dịch \(H_2SO_4\). 

C. Dung dịch \(Br_2\).       

D. Dung dịch \(I_2\).

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về flo - brom - iot. Tại đây 

Lời giải chi tiết:

\(I_2\) làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Flo - brom - iot

 • Bài 25.4 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.4 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hóa, tự khử?

 • Bài 24.5 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 24.5 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Flo không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?

 • Bài 25.6 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.6 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

 • Bài 25.7 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.7 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Tỉ khối của khí clo so với flo là giá trị nào sau đây?

 • Bài 25.8 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.8 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Trình bày phương pháp sản xuất flo, brom, iot trong công nghiệp.

 • Bài 25.9 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.9 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc).

 • Bài 25.10 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.10 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo (đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó (có D = 1,34 g/ml).

 • Bài 25.11 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.11 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 200 ml dung dịch đó tác dụng hết với khí Cl2 thì giải phóng 76,2 gam I2.

 • Bài 25.12 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.12 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Hãy tìm cách khử độc, bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau đây:

 • Bài 25.13 trang 59 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.13 trang 59 sách bài tập Hóa học 10. Cho khí clo đi qua dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng.

 • Bài 25.14 trang 60 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.14 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh.

 • Bài 25.15 trang 60 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.15 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dung dịch) mạnh hơn HCl.

 • Bài 25.16 trang 60 SBT Hóa học 10

  Giải bài 25.16 trang 60 sách bài tập Hóa học 10. Muối MgCl2 bị lẫn một ít muối MgBr2. Tìm cách loại bỏ tạp chất để được muối MgCl2 tinh khiết.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.