Bài 23.9 trang 56 SBT Hóa học 10


Đề bài

Đổ dung dịch chứa 40 g KOH vào dung dịch chứa 40 g HCl. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì quỳ tím chuyển sang màu nào?

A. Xanh            B. Đỏ

C. Tím              D. Vàng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PTHH: \(KOH + HCl\xrightarrow{{}}KCl + {H_2}O\)

Tính số mol KOH và HCl, so sánh với PTHH xem chất nào dư, chất nào hết

+ KOH dư => quỳ tím chuyển xanh

+ HCl dư => quỳ tím chuyển đỏ

+ phản ứng hết => quỳ tím không đổi màu

Lời giải chi tiết

PTHH: \(KOH + HCl\xrightarrow{{}}KCl + {H_2}O\)

\({n_{KOH}} = \dfrac{{40}}{{56}} = 0,714mol;{n_{HCl}} = \dfrac{{40}}{{36,5}} = 1,096mol\)

=> HCl dư => quỳ tím chuyển đỏ

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.