Bài 23.11 trang 56 SBT Hóa học 10


Đề bài

Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCl và \(H_2SO_4\). Để trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt x, y là số mol HCl và \(H_2SO_4\) trong 40 ml dung dịch A.

\(HCl + NaOH → NaCl + H_2O\)

x mol    x mol        x mol

\(H_2SO_4 + 2NaOH → Na_2SO_4 + 2H_2O\)

 y mol              2y mol         y mol

Số mol NaOH :\(x + 2y = \dfrac{{1.60}}{{1000}} = 0,06\)  (1)

Khối lượng 2 muối : 58,5x + 142y = 3,76      (2)

Giải (1) và (2) suy ra x, y

Lời giải chi tiết

Đặt x, y là số mol HCl và \(H_2SO_4\) trong 40 ml dung dịch A.

\(HCl + NaOH → NaCl + H_2O\)

x mol    x mol        x mol

\(H_2SO_4 + 2NaOH → Na_2SO_4 + 2H_2O\)

 y mol              2y mol         y mol

Số mol NaOH : n = C.V =\(x + 2y = \dfrac{{1.60}}{{1000}} = 0,06 mol\)  (1)

Khối lượng 2 muối : 58,5x + 142y = 3,76      (2)

Từ (1), (2), giải ra : x = 0,04 ; y = 0,01.

\({C_{M(HCl)}} = \dfrac{{0,04}}{{0,04}} = 1(mol/l);{C_{M({H_2}S{O_4})}} = \dfrac{{0,01}}{{0,04}} = 0,25(mol/l)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.