Bài 23.10 trang 56 SBT Hóa học 10


Đề bài

Cho 20 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là

A. 40,5 g               B. 45,5 g

C. 55,5 g               D. 60,5 g

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bảo toàn nguyên tố H: \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 2.\dfrac{1}{2} = 1mol\)

Bảo toàn khối lượng: \({m_{kl}} + {m_{HCl}} = {m_{muoi}} + {m_{{H_2}}}\)

Lời giải chi tiết

Bảo toàn nguyên tố H: \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 2.\dfrac{1}{2} = 1mol\)

\( \Rightarrow {m_{HCl}} = 36,5g\)

Bảo toàn khối lượng: \({m_{kl}} + {m_{HCl}} = {m_{muoi}} + {m_{{H_2}}}\)

mmuối = 20 + 36,5 – 1 = 55,5 g

=> Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.