Bài 23.6 trang 55 SBT Hóa học 10


Đề bài

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

A. \(4HCl + MnO_2 → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

B. \(2HCl + Mg(OH)_2→ MgCl_2 + 2H_2O\)

C. \(2HCl + CuO → CuCl_2 + H_2O\)

D. \(2HCl + Zn → ZnCl_2 + H_2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất có tính oxi hóa là chất nhận e (số oxi hóa giảm)

Lời giải chi tiết

A. \(2\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2e\)

B, C. HCl không thay đổi số oxi hóa

D. \(2\mathop H\limits^{ + 1}  + 2e \to \mathop {{H_2}}\limits^0 \)

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.