Bài 1.37 trang 18 SBT đại số 10


Giải bài 1.37 trang 18 SBT đại số 10. Cho biết...

Đề bài

Cho biết \(\sqrt 3  = 1,7320508...\). Viết số gần đúng \(\sqrt 3 \) theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức sai số tuyệt đối của một số gần đúng.

Lời giải chi tiết

Nếu lấy \(\sqrt 3 \) bằng 1,73 thì vì \(1,73 < \sqrt 3  = 1,7320508... < 1,74\) nên ta có

\(|\sqrt 3  - 1,73| < |1,74 - 1,73| = 0,01\)

Vậy sai số trong trường hợp này không vượt quá \(0,01\).

Nếu lấy \(\sqrt 3 \) bằng 1,732 thì vì \(1,732 < \sqrt 3  = 1,7320508... < 1,733\) nên ta có

\(|\sqrt 3  - 1,732| < |1,733 - 1,732| \) \(= 0,001\)

Vậy sai số trong trường hợp này không vượt quá \(0,001\).

Nếu lấy \(\sqrt 3 \) bằng \(1,7320\) thì vì \(1,7320 < \sqrt 3  = 1,7320508... \)

\(< 1,7321\) nên ta có

\(|\sqrt 3  - 1,7320| < |1,7321 - 1,7320|\) \( = 0,0001\)

Vậy sai số trong trường hợp này không vượt quá \(0,0001\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí