CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.8 trên 1058 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2. Vẽ tam giác ABC với AC > AB. Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 2. Gấp hình và quan sát: - Cắt một tam giác ABC bằng giấy với AC > AB (h.1)...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 55 SGK Toán 7 Tập 2. Vẽ tam giác ABC với

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 1 trang 55 SGK Toán 7 tập 2. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 7 tập 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 4 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường ..

Xem lời giải

Bài 6 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Giải bài 6 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Xem hình bên, có hai đoạn bằng nhau BC và DC.

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC với AC > AB.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2. Cho điểm A không thuộc đường thẳng d (h.8).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán 7 Tập 2. Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng d ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7 (tập 2)

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7 (tập 2)

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác