CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC (TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN NĂM 938

Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu
Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời phong kiến

Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời phong kiến Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 67 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trong hơn một nghìn năm đô hộ Việt Nam, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách như thế nào? Tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam có chuyển biến ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 69 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nêu chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người Việt thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát các hình 14.6 và 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Quan sát bảng trên và đọc thông tin, hãy cho biết sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc

Xem chi tiết

Bài 1 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Hãy cho biết những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay

Xem lời giải

Lý thuyết cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X)

Lý thuyết cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X) Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 73 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam được thể hiện như thế nào trong thời Bắc thuộc?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 75 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 77 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 78 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 80 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng Hưng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ và các thông tin gợi ý dưới đây, hãy sắp xếp thời gian bùng nổ, kết quả cho đúng với tên của các cuộc khởi nghĩa đã được tìm hiểu trong bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của người Việt từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X, em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của một cuộc khởi nghĩa mà em thấy ấn tượng nhất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 81 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 81 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu một số di tích liên quan đến các nhân vật lịch sử thời Bắc thuộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lí Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,…

Xem chi tiết

Lý thuyết cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc

Lý thuyết cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 82 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trước âm mưu đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời Bắc thuộc, người Việt đã đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 83 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Qua các hình 16.1, 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất