CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC (TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN NĂM 938

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mở đầu trang 67 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trong hơn một nghìn năm đô hộ Việt Nam, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách như thế nào? Tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam có chuyển biến ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 69 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nêu chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người Việt thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát các hình 14.6 và 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Hãy cho biết những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 73 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam được thể hiện như thế nào trong thời Bắc thuộc?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 75 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 77 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 78 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 80 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng Hưng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ và các thông tin gợi ý dưới đây, hãy sắp xếp thời gian bùng nổ, kết quả cho đúng với tên của các cuộc khởi nghĩa đã được tìm hiểu trong bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của người Việt từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X, em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của một cuộc khởi nghĩa mà em thấy ấn tượng nhất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 82 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trước âm mưu đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời Bắc thuộc, người Việt đã đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 83 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Qua các hình 16.1, 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 84 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 16.4 đến 16.9 và đọc thông tin, hãy cho biết việc tiếp thu các yếu tố bên ngoài đến phát triển văn hóa dân tộc như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 84 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 85 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã tạo nên bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X. Đây là sự kế thừa tinh thần yêu nước, quật cường của dân tộc và là kết quả của quá trình giành quyền tự chủ, độc lập liên tục từ họ Khúc, họ Dương đến họ Ngô. Quá trình đó diễn ra như thế nào? Ý nghĩa và bài học lịch sử của quá trình này là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 86 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nêu nội dung và ý nghĩa cải cách của Khúc Hạo

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 87 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành chính quyền tự chủ như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài