CHƯƠNG 4 KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 151 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Đọc thông tin và quan sát hình 13.1, hãy lập bảng mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển. 2. Dựa vào hình 13.2, hãy cho biết không khí gồm những thành phần nào. 3. Khí ô-xy, hơi nước, khí cac-bo-nic tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn. Hãy cho biết vai trò của khí ô-xy, hơi nước và khí cac-bo-nic đối với đời sống và sản xuất của con người.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 152 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy cho biết đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 153 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy: - Kể tên các đai khí áp trên Trái Đất. Các đai khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất? - Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. Nhận xét sự phân bố của các loại gió đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.1, hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của con người. Trình bày đặc điểm của tầng khí quyển đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.5, hãy hoàn thành bằng mô tả đặc điểm của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy tìm kiếm thông tin trên Internet với câu hỏi "Tại sao máy bay thương mại thương bay ở độ cao trên 10 000 m" và tìm hai lí do liên quan đến đặc điểm khí quyển để trả lời cho câu hỏi này.

Xem lời giải

Bài 4 trang 154 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát bức ảnh bên và cho ý kiến của mình về hành động nhóm bếp than tổ ong trên hè phố.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 156 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 14.1, hãy cho biết nhiệt độ của bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào từ xích đạo về cực.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 157 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Hãy cho biết điều kiện hình thành mây và mưa. 2. Quan sát hình 14.3, hãy cho biết khu vực nào có lượng mưa nhiều và khu vực nào có lượng mưa ít trên Trái Đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 158 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy cho biết khí hậu khác với thời tiết như thế nào.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 14.5, hãy xác định phạm vi và nêu đặc điểm khí hậu ở đới nóng?

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy lấy ví dụ về sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Tại sao bản tin dự báo thời tiết hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng lại trở thành nguồn thông tin rất quan trọng đối với chúng ta?

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Dựa vào hình 14.5 và thông tin trong bài học, hãy lập bảng mô tả về đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa và đới lạnh theo mẫu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 160 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

Xem lời giải

Soạn giải bài 1 trang 161 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy lấy ví dụ để chứng minh khí hậu của Trái Đất đang bị biến đổi?

Xem lời giải

Bài 3 trang 161 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy nêu một số biện pháp mà học sinh có thể thực hiện để phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy kể tên một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Tại sao để ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước phải cắt giảm lượng phát thải khí cac-bo-nic?

Xem lời giải

Bài 4 trang 161 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy đưa ra một thông điệp cho người dân địa phương nơi em cư trú về lối sống thân thiện với môi trường. Giải thích ý nghĩa của thông điệp đó?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất