CHƯƠNG 7 CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Lý thuyết dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Quy mô dân số thế giới
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 184 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 24.1, hãy cho biết: Số dân trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu tỉ người. Dân số thế giới tăng lên bao nhiêu tỉ người từ năm 1804 đến năm 2018.

Xem lời giải

Sự phân bố dân cư thế giới
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 185 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 24.2, hãy: Xác định những khu vực có mật độ dân số từ 1 đến 2 người/km2 và những khu vực có mật độ dân số trên 200 người/km2. Nhận xét về sự phân bố dân cư trên thế giới.

Xem lời giải

Sự phân bố các thành phố lớn trên thế giới
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 187 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 24.4, hãy cho biết năm 2018 trên thế giới có bao nhiêu thành phố có quy mô dân số từ 5 triệu người trở lên.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới. Lấy ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy nhận xét về quy mô dân số thế giới qua các năm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Việc chuyển cư trong những năm gần đây của một số nước trên thế giới có làm cho số dân của thế giới tăng lên không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 188 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy lấy một số ví dụ ở Việt Nam để thấy được khi dân số tăng nhanh sẽ là trở ngại rất lớn cho giáo dục hoặc y tế, giao thông.

Xem lời giải

Lý thuyết con người và thiên nhiên

Lý thuyết con người và thiên nhiên Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 190 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy nêu những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người.

Xem lời giải

Tác động của con người lên thiên nhiên
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 191 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 191 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Lấy ví dụ cụ thể chứng minh rằng: Thiên nhiên có vai trò to lớn đối với sự sống của con người. Con người đã tác động lên thiên nhiên làm nhiều nguồn tài nguyên bị suy giảm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 191 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy kể lại một việc mà em hoặc các bạn đã làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất