Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 137 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 9.1, hãy mô tả cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 138 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 9.3 hãy: - Xác định bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất. - Xác định ranh giới của hai mảng tách xa nhau và cho biết những mảng nào tách xa nhau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 139 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy xác định sự phân bố của “Vành đai lửa Thái Bình Dương” trên hình 9.3.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 139 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy xác định các đới động đất trên thế giới ở hình 9.3

Xem lời giải

Bài 1 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy vẽ hình thể hiện cấu tạo của Trái Đất và mô tả ba lớp cấu tạo của Trái Đất trên hình đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy tìm kiếm thông tin trả lời cho câu hỏi: Trước khi núi lửa hoạt động thường có những dấu hiệu nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Vì sao có tên gọi "Vành đai lửa Thái Bình Dương"?

Xem lời giải

Bài 4 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Giả sử em đang đi du lịch ở tỉnh Ai-chi (Nhật Bản). Em sẽ làm gì nếu: - Đang đi ngoài đường thì xảy ra động đất? - Đang ở trong cửa hàng thì xảy ra động đất? - Đang ở trong nhà hoặc khách sạn thì xảy ra động đất?

Xem lời giảiHỏi bài