Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất

Bình chọn:
4.9 trên 96 phiếu
Lý thuyết cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất

Lý thuyết cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Cấu tạo của Trái Đất
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 137 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Đọc thông tin và quan sát hình 9.1, hãy mô tả cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Xem lời giải

Các mảng kiến tạo
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 138 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 9.3 hãy: - Xác định bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất. - Xác định ranh giới của hai mảng tách xa nhau và cho biết những mảng nào tách xa nhau.

Xem lời giải

Núi lửa và động đất
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 139 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Hãy xác định sự phân bố của “Vành đai lửa Thái Bình Dương” trên hình 9.3. 2. Hãy xác định các đới động đất trên thế giới ở hình 9.3.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy vẽ hình thể hiện cấu tạo của Trái Đất và mô tả ba lớp cấu tạo của Trái Đất trên hình đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Vì sao có tên gọi "Vành đai lửa Thái Bình Dương"?

Xem lời giải

Bài 3 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy tìm kiếm thông tin trả lời cho câu hỏi: Trước khi núi lửa hoạt động thường có những dấu hiệu nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 140 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Giả sử em đang đi du lịch ở tỉnh Ai-chi (Nhật Bản). Em sẽ làm gì nếu: - Đang đi ngoài đường thì xảy ra động đất? - Đang ở trong cửa hàng thì xảy ra động đất? - Đang ở trong nhà hoặc khách sạn thì xảy ra động đất?

Xem lời giải