Bài 11. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X)

Bình chọn:
4.1 trên 83 phiếu
Lý thuyết giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á

Lý thuyết giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quá trình giao lưu thương mại và văn hóa tác động đến Đông Nam Á như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 54 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Tác động của quá trình giao lưu thương mại đến các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 11.4 đến 11.7 và đọc thông tin, hãy cho biết tác động của quá trình giao lưu văn hóa đến các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Ghi vắn tắt nội dung theo mẫu dưới đây thể hiện sự tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu về một thành tựu văn hóa đặc sắc ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Xem lời giải