CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu
Lý thuyết nguồn gốc loài người Lịch sử và Địa lý 6

Lý thuyết nguồn gốc loài người Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 13 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Đây là một trong những dấu tích về sự xuất hiện đầu tiên của con người trên Trái Đất. Vậy quá trình tiến hóa của loài người diễn ra như thế nào? Trên lãnh thổ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, dấu tích của Người tối cổ được tim thấy ở những đâu?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 14 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn thành người, Người tối cổ và Người tinh khôn.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 14 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Hãy cho biết dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Quan sát lược đồ 3.4, hãy: - Nêu một số dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam. - Nhận xét về phạm vi phân bố các dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Em hãy tóm tắt quá trình tiền hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Căn cứ vào những thông tin khảo cổ nào để khẳng định rằng, khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là một trong những nơi con người xuất hiện từ sớm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 SGK Lịch sử và Địa lý 16 Cánh diều

Lấy chủ để về những chiếc rìu đá đầu tiên của nhân loại (hình 3.5 và hình 3.6), hãy phát biều cảm nghĩ của em về óc sáng tạo, tinh thần lao động cần mẫn, kiên trì của Người tối cổ.

Xem lời giải

Lý thuyết xã hội nguyên thủy

Lý thuyết xã hội nguyên thủy Lịch sử 6 và Địa lý Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 17 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Bích họa là một trong những minh chứng sinh động trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Vậy đời sống của người nguyên thủy được thể hiện như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 17 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ hình 4.2, hãy mô tả sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 18 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

- Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện trên những phương diện nào? - Công cụ lao động, cách thức lao động, địa bàn cư trú của Người tinh khôn có gì khác so với Người tối cổ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 19 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Nêu đời sống tinh thần của người nguyên thủy?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 21 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Quan sát các hình 4.1, 4,10 và 4.11, hãy kể tên một số loại hình nghệ thuật thời nguyên thủy. Em ấn tượng với loại hình nghệ thuật nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 21 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Vẽ sơ đồ tư duy về đời sống của người nguyên thủy

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SGK Lịch sử và Địa lý 16 Cánh diều

Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 21 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SGK Lịch sử 16 Cánh diều

Qua các hình từ 4.3 đến 4.6, hãy nêu vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy. Từ đó, phát biểu cảm nhận của em về vai trò của lao động đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay.

Xem lời giải

Lý thuyết sự chuyển biến về kinh tế-xã hội cuối thời nguyên thủy

Lý thuyết sự chuyển biến về kinh tế-xã hội cuối thời nguyên thủy Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 22 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Công cụ lao động bằng kim loại đã xuất hiện như thế nào? Điều này làm cho kinh kế, xã hội cuối thaời nguyên thuỷ có những chuyển biến ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 23 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 5.1 đến 5.4 và đọc thông tin, hãy: - Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy. - Nêu vai trò của kim loại đối với sản xuất và đời sống của con người cuối thời kì nguyên thủy.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất