CHƯƠNG 6 ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết lớp đất trên Trái Đất

Lý thuyết lớp đất trên Trái Đất Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Lớp đất trên Trái Đất
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 176 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy vẽ sơ đồ thể hiện các thành phần của đất. Quan sát hình 21.2, hãy kể tên các tầng đất.

Xem lời giải

Một số nhóm đất chính
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 177 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy: Kể tên một số loại đất chính ở đới nhiệt đới và xích đạo. Xác định trên lược đồ sự phân bố của các loại đất này.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 178 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Kể tên và xác định trên hình 21.3 một số nhóm đất chính ở vùng cận nhiệt đới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 178 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 21.3, hãy cho biết ở nước ta có những nhóm đất nào.

Xem lời giải

Bài 3 trang 178 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Vì sao việc sử dụng cần đi đôi với việc bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất?

Xem lời giải

Lý thuyết sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Lý thuyết sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Sự đa dạng của thế giới sinh vật
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 180 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số loại thực vật, động vật sống trên lục địa; ở biển, đai dương và ở vùng Bắc Cực.

Xem lời giải

Các đới thiên nhiên trên Trái Đất
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 180 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.2, hãy kể tên và xác định trên lược đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Xem lời giải

Rừng nhiệt đới
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất. Quan sát hình 22.5, hãy mô tả cấu trúc rừng nhiệt đới.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Lấy ví dụ chứng minh sinh vật trên Trái Đất rất đa dạng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.2, hãy nêu giới hạn và đặc diểm của đới ôn hòa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.2, hãy cho biết Việt Nam thuộc đới thiên nhiên nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất