Bài 3. Nguồn gốc loài người

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Trả lời câu hỏi mở đầu trang 13 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Đây là một trong những dấu tích về sự xuất hiện đầu tiên của con người trên Trái Đất. Vậy quá trình tiến hóa của loài người diễn ra như thế nào? Trên lãnh thổ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, dấu tích của Người tối cổ được tim thấy ở những đâu?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 14 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn thành người, Người tối cổ và Người tinh khôn.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 14 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Hãy cho biết dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 15 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát lược đồ 3.4, hãy: - Nêu một số dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam. - Nhận xét về phạm vi phân bố các dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 SGK Lịch sử 16 Cánh diều

Em hãy tóm tắt quá trình tiền hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 SGK Lịch sử 16 Cánh diều

Căn cứ vào những thông tin khảo cổ nào để khẳng định rằng, khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là một trong những nơi con người xuất hiện từ sớm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 SGK Lịch sử 16 Cánh diều

Lấy chủ để về những chiếc rìu đá đầu tiên của nhân loại (hình 3.5 và hình 3.6), hãy phát biều cảm nghĩ của em về óc sáng tạo, tinh thần lao động cần mẫn, kiên trì của Người tối cổ.

Xem lời giảiHỏi bài