Bài 14. Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

Bình chọn:
4.5 trên 52 phiếu
Lý thuyết nhiệt độ và lượng mưa. Thời tiết và khí hậu

Lý thuyết nhiệt độ và lượng mưa. Thời tiết và khí hậu Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Nhiệt độ không khí
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 156 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 14.1, hãy cho biết nhiệt độ của bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào từ xích đạo về cực.

Xem lời giải

Hơi nước trong không khí. Mưa
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 157 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Hãy cho biết điều kiện hình thành mây và mưa. 2. Quan sát hình 14.3, hãy cho biết khu vực nào có lượng mưa nhiều và khu vực nào có lượng mưa ít trên Trái Đất.

Xem lời giải

Thời tiết và khí hậu
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 158 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy cho biết khí hậu khác với thời tiết như thế nào.

Xem lời giải

Các đới khí hậu trên Trái Đất
Trả lời câu hỏi mục 4 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 14.5, hãy xác định phạm vi và nêu đặc điểm khí hậu ở đới nóng?

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy lấy ví dụ về sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Dựa vào hình 14.5 và thông tin trong bài học, hãy lập bảng mô tả về đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa và đới lạnh theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Tại sao bản tin dự báo thời tiết hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng lại trở thành nguồn thông tin rất quan trọng đối với chúng ta?

Xem lời giải