Giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Tại sao bản tin dự báo thời tiết hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng lại trở thành nguồn thông tin rất quan trọng đối với chúng ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng kiến thức vào thực tế.

Lời giải chi tiết

Bản tin dự báo thời tiết hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng trở thành nguồn thông tin rất quan trọng đối với chúng ta vì:

- Giúp con người lập kế hoạch lao động, sản xuất, du lịch và tham quan hoạt động ngoài trời...

- Biết trước hiện tượng thời tiết cực đoan nào sắp xảy ra để có các biện pháp thích nghi hoặc ứng phó kịp thời.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu