Trả lời câu hỏi mục 1 trang 156 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 14.1, hãy cho biết nhiệt độ của bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào từ xích đạo về cực.

Hình 14.1 Lược đồ nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 14.1 để thấy sự thay đổi của nhiệt độ từ xích đạo về cực.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ từ xích đạo về cực có sự thay đổi: Càng gần xích đạo, nhiệt độ càng cao, càng gần hai cực, nhiệt độ càng giảm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu