Trả lời câu hỏi mục 3 trang 158 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy cho biết khí hậu khác với thời tiết như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghiên cứu thông tin phần Thời tiết và khí hậu.

Lời giải chi tiết

- Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đổi.

- Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật. Khí hậu diễn ra trong phạm vi rộng và khá ổn định.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu