Bài 17. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Lý thuyết Bước ngoặt lịch sử

Lý thuyết Bước ngoặt lịch sử Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 85 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã tạo nên bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X. Đây là sự kế thừa tinh thần yêu nước, quật cường của dân tộc và là kết quả của quá trình giành quyền tự chủ, độc lập liên tục từ họ Khúc, họ Dương đến họ Ngô. Quá trình đó diễn ra như thế nào? Ý nghĩa và bài học lịch sử của quá trình này là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 86 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Nêu nội dung và ý nghĩa cải cách của Khúc Hạo

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 87 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dương Đình Nghệ đã khôi phục và giành chính quyền tự chủ như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 89 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào lược đồ hình 17.5 và 17.6 và đọc thông tin, hãy tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng năm 938.

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào mẫu dưới đây, hãy sắp xếp những thông tin vào sơ đồ sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong các sự kiện lịch sử, Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ năm 905, Dương Đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán năm 931; chiến thắng Bạch Đằng năm 938; sự kiện nào tạo nên bước ngoặt của lịch sử dân tộc đầu thế kỉ X? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu về một trong những điểm di tích liên quan đến các nhân vật lịch sử: Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền.

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Em có ấn tượng nhất với anh hùng dân tộc nào trong thời Bắc thuộc? Hãy giới thiệu vị anh hùng đó dựa vào các nội dung: tiểu sử, công lao, di tích lịch sử liên quan.

Xem lời giải