CHƯƠNG 5. NHÀ NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Nhà nước Văn Lang

Lý thuyết Nhà nước Văn Lang Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 57 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Các vua Hùng đã dựng nước như thế nào?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 57 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 58 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ hình 12.2, hãy trình bày và nhận xét về tổ chức Nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 61 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Những hoa văn trên trống đồng trong các hình 12.4 đến 12.6 cho em biết gì về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?

Xem lời giải

Bài 1 trang 61 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang và nhận xét.

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, em ấn tượng nội dung nào nhất? Trình bày hiểu biết của em về nội dung đó?

Xem lời giải

Bài 3 phần Luyện tập trang 61 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Ngày nay, những phong tục tập quán tín ngưỡng nào từ thời Văn Lang được người Việt lưu giữ.

Xem lời giải

Lý thuyết nước Âu Lạc

Lý thuyết nước Âu Lạc Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục mở đầu trang 62 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Nhà nước Âu Lạc ra đời và có bước phát triển như thế nào so với Nhà nước Văn Lang?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 64 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ hình 13.2, hình 13.3 và đọc thông tin, hãy cho biết An Dương Vương xây thành Cổ Loa và chế tạo nỏ Liên Châu nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 65 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 13.4 đến 13.6 và đọc thông tin, hãy cho biết những nghề sản xuất chính của cư dân Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây về nước Văn Lang và Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sự tiến bộ về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Âu Lạc được biểu hiện như thế nào

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào hình 13.8, hình 13.9 và các thông tin em tìm hiểu được, hãy đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về khu di tích Đền Hùng và Khu di tích thành Cổ Loa?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất