Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 61 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang và nhận xét.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trong bài

Lời giải chi tiết

       

  => Nhận xét: Mặc dù nhà nước Văn Lang còn rất sơ khơi nhưng nó đã đặt nền móng cho sự phát triển, đấu tranh chống giắc ngoại xâm của đất nước ta sau này.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12. Nhà nước Văn Lang