Bài 19. Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển.

Bình chọn:
4.5 trên 58 phiếu
Lý thuyết biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

Lý thuyết biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Biển và đại dương thế giới
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 171 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1. Dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

Xem lời giải

Một số đặc điểm của môi trường biển
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 171 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt nhiệt đới và ôn đới khác nhau như thế nào. Tại sao lại có sự khác nhau đó. Quan sát hình 19.3, hãy cho biết các dòng biển nóng và dòng biển lạnh xuất phát từ khoảng vĩ độ nào và di chuyển đến khoảng vĩ độ nào.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 173 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Dựa vào hình 19.1 và bảng 19.1, hãy nêu các đặc điểm nổi bật của mỗi đại dương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 173 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Độ muối của nước biển của đại dương cao hay thấp phụ thuộc vào những yếu tố nào.

Xem lời giải

Bài 3 trang 173 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Sưu tầm thông tin (tài liệu, tranh ảnh, video, clip,…) về việc con người đã sử dụng thủy triều vào đời sống văn hóa hoặc sản xuất.

Xem lời giải