Bài 11. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.

Bình chọn:
4.2 trên 45 phiếu
Lý thuyết các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Lý thuyết các dạng địa hình chính. Khoáng sản Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Các dạng địa hình chính
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 144 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Quan sát hình 11.2 và hình 11.3, hãy tìm các đặc điểm khác nhau (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng) giữa núi già và núi trẻ. 2. Hãy kể tên hai đồng bằng bồi tụ lớn ở nước ta hoặc thế giới. 3. Hãy cho biết cao nguyên có điểm gì giống và khác so với đồng bằng. 4. Hãy cho biết điểm khác nhau giữa núi và đồi.

Xem lời giải

Khoáng sản
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 146 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 147 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy lập bảng để phân biệt các dạng địa hình chính trên Trái Đất theo mẫu sau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 147 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Tại sao phải sử dụng khoáng sản tiết kiệm và hợp lí?

Xem lời giải

Bài 3 trang 147 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Kể tên một số hang động ở nước ta mà em biết. Tìm hiểu thông tin và giới thiệu cho bạn bè về hang động mà em thích nhất.

Xem lời giải

Bài 4 trang 147 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy cho biết vùng nào ở nước ta tập trung nhiều khoáng sản nhiên liệu rắn. Vùng nào tập trung nhiều khoáng sản nhiên liệu lỏng và khí?

Xem lời giải