CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bình chọn:
4.8 trên 58 phiếu
Lý thuyết Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Lý thuyết Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 26 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Vậy cư dân Lưỡng Hà và cư dân Ai Cập đã xây dựng những công trình này như thế nào? Những thành tựu văn hóa chủ yếu của họ là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát lược đồ 6.1 và đọc thông tin, hãy cho biết điều kiện tự nhiên đã tác động như thế nào đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.Quan sát hình 6.2 và đọc thông tin, hãy cho biết những tặng phẩm mà sông Nin mang đến cho Ai Cập là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 28 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Nêu quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 6.4 đến 6.9 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Theo em, điều kiện tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hãy giới thiệu về một thành tựu văn hóa của cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà mà em ấn tượng nhất.

Xem lời giải

Lý thuyết Ấn Độ cổ đại

Lý thuyết Ấn Độ cổ đại Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 31 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sông Hằng là một trong hai con sông có vai trò quan trọng đối với sự hình thành nền văn minh Ẩn Độ thời cổ đại. Vậy các con sông đã tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ thời cổ đại là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 32 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Điều kiện tự nhiên đó ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành văn minh Ấn Độ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ hình 7.3, hãy kể tên các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều.Dựa vào các hình từ 7.4 đến 7.8 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trình bày điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng có tác động đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

.Nêu những điểm chính về chế độ đẳng cấp Vác-na.

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số thành tựu về tôn giáo, kiến trúc của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến Việt Nam

Xem lời giải

Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 36 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Trung Quốc? Quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào? Những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 37 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát hình 8.1 và 8.2 và đọc thông tin, hãy nêu những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát lược đồ hình 8.5 và cho biết xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng gồm những giai cấp chính nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ 8.6, em hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc nhà Hán đến nhà Tùy.Dựa vào sơ đồ 8.6, em hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc nhà Hán đến nhà Tùy.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất