Trả lời câu hỏi mục 2 trang 38 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Quan sát lược đồ hình 8.5 và cho biết xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng gồm những giai cấp chính nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Quan sát lược đồ hình 8.3, hãy vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.

Hình 8.3. Lược đồ quá trình thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng (thế kỉ III TCN)

Phương pháp giải:

Chú ý quan sát hình vẽ và thông tin

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ tiến trình thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng:

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát lược đồ hình 8.5 và cho biết xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng gồm những giai cấp chính nào?

Hình 8.5. Sơ đồ quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng

Phương pháp giải:

Quan sát lược đồ hình 8.5

Lời giải chi tiết:

Do sự phát triển của sản xuất, xã hội Trung Quốc cũng phân hóa sâu sắc thành hai giai cấp chính.  Các giai cấp mới phát triển là địa chủ và nông dân lĩnh canh. Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ và nông dân ngày càng chiếm địa vị thống trị. Chế độ phong kiến chính thức được xác lập ở Trung Quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu