Bài 9. Hy Lạp và La Mã cổ đại

Bình chọn:
4 trên 38 phiếu
Lý thuyết Hy Lạp và La Mã cổ đại

Lý thuyết Hy Lạp và La Mã cổ đại Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 42 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Điều kiện tự nhiên đã có tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Hy Lạp và La Mã? Tổ chức nhà nước của Hy Lạp và La Mã có gì nổi bật? Những thành tựu văn hoá tiêu biếu của Hy Lạp và La Mã là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 43 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Qua lược đồ hình 9.1, hình 9.2 và đọc thông tin, hãy: - Xác định vị trí địa lí của Hy Lạp và La Mã cổ đại. - Trình bày điều kiện tự nhiên có tác động đến sự hình thành và phát triển nền văn minh Hy Lạp và La Mã.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 44 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp.Hãy kể tên các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 45 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát lược đồ hình 9.2 (sgk trang 43), các hình 9.4, 9.5 và đọc thông tin, hãy trình bày tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 48 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Những thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp và La Mã cổ đại được bảo tồn đến ngày nay?

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trình bày những tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Hy Lạp và La Mã.

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Lập bảng thống kê các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã.

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hãy tìm kiếm thông tin và giới thiệu về một công trình kiến trúc, điêu khắc của Hy Lạp và La Mã mà em ấn tượng nhất.

Xem lời giải