Bài 1. Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

Bình chọn:
4.3 trên 55 phiếu
Lý thuyết hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

Lý thuyết hệ thống kinh vĩ tuyến tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Kinh tuyến và vĩ tuyến
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 104 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 1.2, hãy xác định: các đường kinh tuyến, kinh tuyến gốc; các đường vĩ tuyến, vĩ tuyến gốc; bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Xem lời giải

Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 105 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy viết tọa độ địa lí của điểm B, C trong hình 1.3 và điểm H, K trong hình 1.4.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 1.2, hãy cho biết: - Vĩ tuyến nào dài nhất. Vĩ tuyến nào ngắn nhất. - Độ dài của kinh tuyến gốc so với các kinh tuyến khác như thế nào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 1.3. hãy xác định và ghi lại tọc độ địa lí của các điểm D, E.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Sử dụng quả Địa Cầu, hãy xác định tọa độ địa lí của thủ đô một nước và ghi lại tọa độ đã xác định được.

Xem lời giải