Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 105 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 1.3. hãy xác định và ghi lại tọc độ địa lí của các điểm D, E.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.3 SGK.

Lời giải chi tiết

- Điểm D (50oB; 60oĐ).

- Điểm E (20oN; 30oĐ).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu