Bài 6. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Lý thuyết Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Lý thuyết Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 26 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Vậy cư dân Lưỡng Hà và cư dân Ai Cập đã xây dựng những công trình này như thế nào? Những thành tựu văn hóa chủ yếu của họ là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát lược đồ 6.1 và đọc thông tin, hãy cho biết điều kiện tự nhiên đã tác động như thế nào đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.Quan sát hình 6.2 và đọc thông tin, hãy cho biết những tặng phẩm mà sông Nin mang đến cho Ai Cập là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 28 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Nêu quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 6.4 đến 6.9 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Theo em, điều kiện tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hãy giới thiệu về một thành tựu văn hóa của cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà mà em ấn tượng nhất.

Xem lời giải