Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

Bình chọn:
4.4 trên 51 phiếu
Lý thuyết cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc

Lý thuyết cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa thời Bắc thuộc Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 82 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trước âm mưu đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời Bắc thuộc, người Việt đã đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 83 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Qua các hình 16.1, 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 84 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 16.4 đến 16.9 và đọc thông tin, hãy cho biết việc tiếp thu các yếu tố bên ngoài đến phát triển văn hóa dân tộc như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 84 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay?

Xem lời giải