Bài 7. Ấn Độ cổ đại

Bình chọn:
4.7 trên 125 phiếu
Lý thuyết Ấn Độ cổ đại

Lý thuyết Ấn Độ cổ đại Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 31 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sông Hằng là một trong hai con sông có vai trò quan trọng đối với sự hình thành nền văn minh Ẩn Độ thời cổ đại. Vậy các con sông đã tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ thời cổ đại là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 32 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Điều kiện tự nhiên đó ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành văn minh Ấn Độ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ hình 7.3, hãy kể tên các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều.Dựa vào các hình từ 7.4 đến 7.8 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trình bày điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng có tác động đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

.Nêu những điểm chính về chế độ đẳng cấp Vác-na.

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số thành tựu về tôn giáo, kiến trúc của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến Việt Nam

Xem lời giải