BÀI MỞ ĐẦU

Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Lý thuyết bài mở đầu: tại sao cần học Địa lí?

Lý thuyết bài mở đầu: tại sao cần học Địa lí môn Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Những câu hỏi chủ yếu khi học Địa lí
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 100 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Hãy đặt một số câu hỏi về "Cái gì?", "Ở đâu?" gắn với các đối tượng và hiện tượng địa lí mà em gặp hằng ngày trong cuộc sống. 2. Hãy đặt một số câu hỏi về "Như thế nào?", "Tại sao?" gắn với các đối tượng và hiện tượng địa lí mà em gặp hằng ngày trong cuộc sống.

Xem lời giải

Những kĩ năng chủ yếu khi học Địa lí
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 101 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Để học Địa lí tốt cần phải có các công cụ hỗ trợ nào?

Xem lời giải

Địa lí và cuộc sống
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 102 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy kể một số hiện tượng địa lí đang diễn ra hằng ngày nơi em sống.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 102 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Trong các câu hỏi chủ yếu khi học Địa lí, em thích nhất câu hỏi nào? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy tìm kiếm thông tin trên internet hoặc các nguồn tài liệu khác để trình bày một vấn đề bất kì về Trái Đất (ví dụ: Các hành tinh trong hệ Mặt Trời, video về chuyển động của Trái Đất quanh trục và quanh Mặt Trời,...).

Xem lời giải