Trả lời câu hỏi mục 1 trang 100 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

1. Hãy đặt một số câu hỏi về "Cái gì?", "Ở đâu?" gắn với các đối tượng và hiện tượng địa lí mà em gặp hằng ngày trong cuộc sống.

2. Hãy đặt một số câu hỏi về "Như thế nào?", "Tại sao?" gắn với các đối tượng và hiện tượng địa lí mà em gặp hằng ngày trong cuộc sống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trong mục 1 SGK và kiến thức của bản thân.

Lời giải chi tiết

1. Ví dụ câu hỏi về "Cái gì?", "Ở đâu?"

- Dân số là gì?

- Rừng lá rộng thường phân bố ở đâu?

2.  Ví dụ câu hỏi về "Như thế nào?", "Tại sao?"

- Các đai khí áp trên Trái Đất phân bố như thế nào?

- Tạo sao hiện tượng động đất lại xảy ra?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - BÀI MỞ ĐẦU