CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu
Lý thuyết sự ra đời và phát triển của các vương quốc Đông Nam Á Lịch sử 6 Cánh diều

Lý thuyết sự ra đời và phát triển của các vương quốc Đông Nam Á Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 49 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Đông Nam Á có vị trí địa lí như thế nào? Các vương quốc cổ và phong kiến ở khu vực này phát triển ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 50 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào lược đồ hình 10.1, hãy xác định vị trí địa lí của Đông Nam Á.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 50 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào lược đồ hình 10.2 và đọc thông tin, hãy trình bày quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 51 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào lược đồ hình 10.3 và đọc thông tin, hãy cho biết từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, các vương quốc phong kiến Đông Nam Á hình thành và phát triển như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trình bày sơ lược về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. Với vị trí địa lí như vậy, các vương quốc ở Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng từ bên ngoài như thế nào trong quá trình ra đời và phát triển?

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Viết một đoạn văn mô tả về quá trình ra đời của các vương quốc Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII dựa vào những từ khóa sau: nhiệt đới, lúa nước, đồ sắt, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Ghép tên các vương quốc ở Đông Nam Á với tên địa danh ra đời ở cột tương ứng trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sưu tầm tư liệu về sự hình thành và phát triển của một vương quốc ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X để giới thiệu cho các bạn.

Xem lời giải

Lý thuyết giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á

Lý thuyết giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quá trình giao lưu thương mại và văn hóa tác động đến Đông Nam Á như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 54 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Tác động của quá trình giao lưu thương mại đến các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát các hình từ 11.4 đến 11.7 và đọc thông tin, hãy cho biết tác động của quá trình giao lưu văn hóa đến các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Ghi vắn tắt nội dung theo mẫu dưới đây thể hiện sự tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu về một thành tựu văn hóa đặc sắc ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất