Bài 18. Sông. Nước ngầm và băng hà

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Lý thuyết sông. Nước ngầm và băng hà

Lý thuyết sông. Nước ngầm và băng hà Địa lí 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Sông
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 167 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Quan sát hình 18.1, hãy kể tên một con sông là phụ lưu và một con sông là chi lưu của sông Hồng 2.Trình bày mối quan hệ giữa mùa lũ của con sông với các nguồn cung cấp nước sông. 3. Tại sao phải sử dụng tổng hợp nước sông hồ. Tại sao phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chất lượng nước sông.

Xem lời giải

Nước ngầm và băng hà
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm. Tại sao cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm. 2. Hãy nêu tầm quan trọng của băng hà.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy kể tên các bộ phận của một dòng sông lớn. Lấy ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Tại sao nói: Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy cho biết một số biện pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm nước sông, hồ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Hãy lấy ví dụ để thấy được việc sử dụng kết hợp nước sông, hồ ở nước ta?

Xem lời giải