Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Tại sao nói: Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức vào thực tế.

Lời giải chi tiết

- Khí hậu ở vùng nhiệt đới chia thành hai mùa: mưa và khô rõ rệt.

- Trong khi đó, chế độ nước lại phụ thuộc vào lượng nước mưa: mùa mưa chế độ nước nhiều và ngược lại mùa hạ chế độ nước ít.

=> Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu