Bài 10. Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á(từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Lý thuyết sự ra đời và phát triển của các vương quốc Đông Nam Á Lịch sử 6 Cánh diều

Lý thuyết sự ra đời và phát triển của các vương quốc Đông Nam Á Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 49 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Đông Nam Á có vị trí địa lí như thế nào? Các vương quốc cổ và phong kiến ở khu vực này phát triển ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 50 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào lược đồ hình 10.1, hãy xác định vị trí địa lí của Đông Nam Á.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 50 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào lược đồ hình 10.2 và đọc thông tin, hãy trình bày quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 51 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Dựa vào lược đồ hình 10.3 và đọc thông tin, hãy cho biết từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, các vương quốc phong kiến Đông Nam Á hình thành và phát triển như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Trình bày sơ lược về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. Với vị trí địa lí như vậy, các vương quốc ở Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng từ bên ngoài như thế nào trong quá trình ra đời và phát triển?

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Viết một đoạn văn mô tả về quá trình ra đời của các vương quốc Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII dựa vào những từ khóa sau: nhiệt đới, lúa nước, đồ sắt, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Ghép tên các vương quốc ở Đông Nam Á với tên địa danh ra đời ở cột tương ứng trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Sưu tầm tư liệu về sự hình thành và phát triển của một vương quốc ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ X để giới thiệu cho các bạn.

Xem lời giải