Trả lời câu hỏi mục 2 trang 50 SGK Lịch sử 6 Cánh diều


Đề bài

Dựa vào lược đồ hình 10.2 và đọc thông tin, hãy trình bày quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Hình 10.2. Lược đồ các vương quốc cổ ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ 10.2 kết hợp với thông tin trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết

- Các vương quốc cổ đã hình thành ở ĐNA từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII.

+ Ở Việt Nam đã xuất hiện nước Văn Lang, Âu Lạc...

+ Lưu vực sông Mê Nam, người Môn thành lập vương quốc Đva-ra-va-ti, Ha-ri-pun-giay-a

+ Lưu vực sông I-ra-oa-đi, người Môn thành lập vương quốc Tha-tơn và Pê-gu...

+ Trên đảo Mã Lai hình thành vương quốc Kê-đa, Tam-bra-lin-ga, Tu-ma-sic.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu