Bài 4. Xã hội nguyên thủy

Bình chọn:
3.9 trên 34 phiếu
Lý thuyết xã hội nguyên thủy

Lý thuyết xã hội nguyên thủy Lịch sử 6 và Địa lý Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 17 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Bích họa là một trong những minh chứng sinh động trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Vậy đời sống của người nguyên thủy được thể hiện như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 17 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Dựa vào sơ đồ hình 4.2, hãy mô tả sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 18 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

- Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện trên những phương diện nào? - Công cụ lao động, cách thức lao động, địa bàn cư trú của Người tinh khôn có gì khác so với Người tối cổ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 19 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Nêu đời sống tinh thần của người nguyên thủy?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 21 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Quan sát các hình 4.1, 4,10 và 4.11, hãy kể tên một số loại hình nghệ thuật thời nguyên thủy. Em ấn tượng với loại hình nghệ thuật nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều

Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 21 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Vẽ sơ đồ tư duy về đời sống của người nguyên thủy

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SGK Lịch sử và Địa lý 16 Cánh diều

Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 21 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SGK Lịch sử 16 Cánh diều

Qua các hình từ 4.3 đến 4.6, hãy nêu vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy. Từ đó, phát biểu cảm nhận của em về vai trò của lao động đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay.

Xem lời giải