Giải bài thực hành trang 26 SGK Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm hiểu về sự tác động của các hoạt động sản xuất (ví dụ: chăn nuôi gia súc, làm đường giao thông, khai thác khoáng sản…) ở địa phương lên môi trường tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em tìm hiểu tác động của các hoạt động sản xuất ở địa phương lên môi trường tự nhiên nơi em đang sống dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Lời giải chi tiết

Gợi ý viết báo cáo:

- Tên báo cáo:

- Nhóm thực hiện:

- Địa điểm tham quan:

- Loại hình sản xuất ở địa phương:

- Tác động tích cực: (phát triển kinh tế cho địa phương, tăng thu nhập, tạo việc làm….)

- Tác động tiêu cực: (ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội,…..)

- Một số hình ảnh minh họa.

- Đưa ra thông điệp tuyên truyền cho người dân ở địa phương về sử dụng hợp lí và bảo vệ môi trường tự nhiên thông qua hoạt động sản xuất.

=> Bài báo cáo có thể ở dạng sơ dồ, tranh ảnh, video….

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất